Demolice budovy a následná výstavba základové desky:

Ukázky stavebních prací:

Realizace zámkové dlažby u RD v obci Džbánov: